Rajd Międzyrzecki

3 runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego

6 runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

 

Rajd Międzyrzecki

 

20 listopada 2022


Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

  • Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA wraz z załącznikami
  • Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
  • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
  • Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS / Sędziego Głównego.

 

1. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY

Impreza odbędzie się w dniu 20.11.2022 na terenie gminy i miasta Międzyrzec Podlaski.


2. NAZWA I RANGA IMPREZY

KJS „Rajd Międzyrzecki” Honorowym Patronatem objęli:
Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot
Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz

„Rajd Międzyrzecki” rozgrywany jest jako:
3 Runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego
6 Runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego


3. LOKALIZACJA BIURA

Biuro znajdować się będzie do dnia 19.11.2022 pod adresem Automobilklub Bialskopodlaski Sidorska
117D w godzinach 8-16.
W dniu imprezy pod adresem Zahajkowska 24, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w godzinach 7:30-17:00

 

4. NUMER WIZY ZO PZM

Numer wizy LU/08/2022 wydana przez OKSS PZM w dniu 18.10.2022


5. LOKALIZACJA TRAS, HARMONOGRAM

Biuro rajdu i strefa serwisowa – parking przy Stoku Narciarskim – Zahajkowska
Odbiór administracyjny, badanie kontrolne – parking przy Stoku Narciarskim – Zahajkowska 8:00-9:30
Start oficjalny  – parking przy Stoku Narciarskim – Zahajkowska 10:00-11:00

PS1 Targowisko 10:20 –
PS2 Jeziorka 10:35 –
PS3 AutoTrans1 11:15 –
PS4 AutoTrans2 11:30 –
Serwis A
PS5 Targowisko 12:50 –
PS6 Jeziorka 13:10 –
PS7 AutoTrans1 13:40 –
PS8 AutoTrans2 13:55 –
PS9 Targowisko 14:15 –
PS10 Jeziorka 14:30 –
Serwis A
PS11 Nocna Super Próba Jeziorka 15:00
META Stok

 

5. ORGANIZATOR
Automobilklub Bialskopodlaski
Adres: Jana Pawła II 7, tel. 83 343 45 47
strona: www.akbiala.pl e-mail: kontakt@akbiala.pl
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału w rajdzie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu
drogowym” lub ciężarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym
zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach
publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe AIS.
7. UBEZPIECZENIE
Samochody uczestniczące w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
MEDIA
Oficjalne wydarzenie na facebooku: KLIKNIJ TUTAJ
ZAPISY i WYNIKI ONLINE w trakcie trwania imprezy i tablica ogłoszeń na stronie:   KLIKNIJ TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI:

AKTUALNY REGULAMIN

Załącznik 1 do regulaminu

Komunikat nr1

Komunikat nr2

MAPY PRÓB

Mapki dojazdu

 

 

Regulamin uzupełniający rajdu

Formularz zgłoszeniowy

Umowa użyczenia samochodu