Szkoła bezpiecznej jazdy

Szkoła Bezpiecznej Jazdy 2019

Już 13.01 rusza kolejna Zimowa Samochodowa Szkoła Bezpiecznej Jazdy, organizowana przez Automobilklub Bialskopodlaski wspólnie z Klubem Motocyklowym GROM i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. W ramach działalności statutowej Polskiego Związku Motorowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzone zostanie specjalistyczne szkolenie teoretyczno-praktyczne mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach.

W ramach szkolenia teoretycznego omówimy między innymi właściwe przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych, eksploatacje pojazdów w zimie, zasady działania systemów bezpieczeństwa w pojazdach i technikę jazdy w różnych, także ekstremalnych warunkach.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w formie ćwiczeń samochodowych na przygotowanym odpowiednio, zamkniętym placu manewrowym. Do zajęć praktycznych uczestnicy wykorzystują własne samochody.

Przewidujemy również zajęcia teoretyczno-praktyczne z pierwszej przedmedycznej pomocy ofiarom wypadków drogowych, oraz zasad używania gaśnic samochodowych.

W tym roku będą również organizowane w tych samych terminach treningi jazdy sportowej dla osób które chciały by sprawdzić i poćwiczyć swoje umiejętności w bezpiecznych warunkach, na specjalnie przygotowanych trasach dostosowanych do aktualnych warunków pogodowych. Szczegółowe informacje na ten temat ukażą się pojawią się wkrótce.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.

Zgłoszenia do Szkoły Bezpiecznej Jazdy

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału na adres e-mail kontakt@akbiala.pl . Wpisowe za cały cykl szkoleniowy wynosi 200 zł, płatne gotówką podczas pierwszego spotkania. Dla członków klubów organizatorów z opłaconą składką za 2019 rok oraz partnerów Szkoły 150 zł. Wpisowe na pojedyncze zajęcia 60 zł

Termin zgłoszeń do dnia 10.01 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona do 50. W przypadku osiągnięcia limitu będzie wysłana dodatkowa informacja do zgłaszających oraz na stronę.

Miejsce szkolenia

Szkolenie teoretyczne godzina 10:00 – 12:00 – Sala szkoleniowa WORD Orzechowa 60 Biała Podlaska Szkolenie praktyczne 13:00 – 16:00 – wyznaczony plac na terenie byłego lotniska

Terminy
Zapisy i rozpoczęcie cyklu szkoleń 13.01 10:00
Zajęcia 13.01; 27.01; 10.02; 24.02; 10.03; 24.03
Zakończenie i sprawdzian nabytych umiejętności: 06.04
Zapraszamy na nasz profil na FB: Szkoła Bezpiecznej Jazdy – Biała Podlaska

Formularz Szkoła
REGULAMIN ORGANIZACYJNY