2 Runda Klubowa Puchar Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego w Super Sprintach
25 kwietnia 2021

Regulamin uzupełniający

Impreza odbędzie się w dniu 25.04.2021r. Biuro imprezy w dniu imprezy w siedzibie INSTEL.pl w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 117d 23, 21-500 Biała Podlaska. Wiza nr …………… z dnia …………………….

Super Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
– Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,
– Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
– Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych 2020,
– Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
– Regulaminu ramowego Pucharu Zarządu Okręgowego PZM Lublin w „Super Sprint” na rok 2020
– niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym Pucharu ZO PZM 2020.
Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl.

– Otwarcie listy zgłoszeń                                                    22.04.2021

– Zakończenie zgłoszeń w pierwszym terminie            23.04.2021

W dniu imprezy:

– Zamknięcie listy zgłoszeń                                                25.04.2021 godz. 10.00

– Odbiór administracyjny                                                     godz. 09.30 – 10.00

– Badanie kontrolne BK 1                                                     godz. 09.30 – 10.00

– Odprawa uczestników                                                       godz. 10.20

– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu           godz. 10.30

– Start         godz. 11.00

– Meta         około godz. 15.00

– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej        godz. 15.30

– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja                 godz. 16.00

DO POBRANIA

Ankieta wstępnej kwalifikacji COVID-19
Załącznik nr 1 oświadczenie uczestnika zawodów
Regulamin-uzupełniający-SuperSprint 250421
Plan Organizacyjno Sanitarny Sportu Motorowego PZM (II)
Formularz SuperSprint
Oswiadczenie_kierowcy
Umowa_uzyczenia
Rzut sytuacyjny

Komunikat 1

WYNIKI Super Sprint 25.04.2021

Oficjalne wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/565291184441097/