Szwajcaria Podlaska 2021

IV runda Turystycznego Pucharu Polski,
I runda Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

  • Aktualnego regulaminu: Turystycznego Pucharu Polski
  • Aktualnego regulaminu: Motorowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego
  • Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych (kodyfikator) wraz z załącznikami
  • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
  • Niniejszego regulaminu uzupełniającego

1. Organizator:

Automobilklub Bialskopodlaski, Al. Jana Pawła II 7, 21-500 Biała Podlaska, www.akbiala.pl, e-mail: kontakt@akbiala.pl, tel (83) 343 45 47, Adres korespondencyjny: ul. Sidorska 117D ( 1 piętro), 21-500 Biała Podlaska

2. Miejsce i termin imprezy:

Miasto Biała Podlaska i powiat bialski, 16 maj 2021

3. Cel imprezy:

Celem imprezy jest szerzenie motoryzacji, podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.

4. Program ramowy imprezy:

Otwarcie biura imprezy: 04 maj 2021, internet, mail: turystyka@akbial.pl
Odprawa wstępna w formie dokumentu przesłanego do uczestników i zamieszczenia na stronie rajdu: 14 maj 2021
Pytania należy kierować drogą elektroniczną lub telefoniczną. 503 358 719, turystyka@akbiala.pl

NIEDZIELA 16 maj 2021
• odbiór administracyjny, rozdanie numerów startowych, 9:30 -10:30
• odprawa, ( na terenie otwartym przy pomocy sprzętu nagłaśniającego), 10:30 – 11:00
• start do odcinka pierwszego: 11:00
• PKC 1: 13:00
• Meta: 15:00, posiłek w reżimie sanitarnym
• prawidłowy przejazd ( po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę), internet

• zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu, e-mail, tel
• ogłoszenie wyników prowizorycznych, e-mail, tel
• zgłaszanie uwag rachunkowych e-mail, tel
• publikacja wyników ostatecznych, e-mail, tel
• ceremonia zakończenia imprezy ( na terenie otwartym), 17:00-17:30

4. Lokalizacja biura, startu i mety

Biuro – Biała Podlaska, ul. Sidorska 117 D,
Start – Biała Podlaska, ul. Sidorska 117 D
Meta – Gnojno

5. Skład zespołu organizatorów *:

Komandor rajdu Bartłomiej Parafiniuk
Autor trasy Bartłomiej Parafiniuk
Weryfikator trasy Michał Parafiniuk
Kierownik biura rajdu Anna Kukawska
Komisja obliczeń Michał Parafiniuk
Kierownik prób sprawności SZ Grzegorz Piechowicz
* ostateczny skład organizatorów może zostać uzupełniony komunikatem w dniu imprezy

6. Charakterystyka imprezy :

Ilość odcinków drogowych 2
Zakładana długość odcinków drogowych: I – 20km, II – 35km
Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I -90min, II – 120min
Stosowane elementy opisu trasy – itinerer: Itinerer strzałkowy, zapisy z natury, constans realny strzałkowy schematyczny azymutowy kątowy uproszczony ze znakami drogowymi z sygnalizatorami świetlnymi opisowy „choinki realne” mapa turystyczna constans.
Trudność imprezy pod względem nawigacyjnym (w skali 1: bardzo łatwa – 5: bardzo trudna): 1-2
Punkty kontroli przejazdu: zadania z trasy, znaki drogowe
Obiekt do zwiedzania: zadania na trasie
Materiały dostępne na stronie internetowej, lub w pliku .pdf : nie
Test turystyczny: 20 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań (6BRD/4Med) – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Ilość prób sprawności SZ: 2 ( zamknięty teren)
Zakładane zadania dodatkowe: nie
*Ostateczne parametry imprezy mogą zostać uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.

7. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

8. Opłaty startowe

Pierwszy termin do 12 maj 2021, 24:00
załoga AK Biała, 60 zł/ załoga , pozostali 80 zł/ załoga, osoby towarzyszące powyżej 12 lat 15 zł/ osoba
Drugi termin do 15 maj 2021, 16:00
załoga Ak Biała, 72 zł/załoga, pozostali 86 zł/załoga, osoby towarzyszące powyżej 12 lat 15 zł/ osoba
Osoby do lat 12 zwolnione są z opłaty wpisowego.
Przelew bankowy należy zrobić na konto Automobilklubu Bialskopodlaskiego:

85 1240 2177 1111 0010 3930 5977 z dopiskiem (Szwajcaria + nazwisko kierowcy)
Potwierdzenie przelewu proszę przesłać wraz z wypełnionym formularzem zlecenia na adres mailowy organizatora: turystyka@akbiala.pl.

9. Procedura zgłoszeń

Termin zgłoszenia: I termin 12 maj 2021 godz 24:00
II termin 15 maj 2021 godz 16:00
Formularz zgłoszeń dostępny na stronie: akbiala.pl
Pojemność trasy: 20 załóg

10. Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

11. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

12. Inne postanowienia:

• Za niestosowanie się do uwag organizatorów i sędziów, niesportowe zachowanie, zmianę pojazdu lub składu załogi – wykluczenie
• komunikowanie się załóg między sobą podczas trwania imprezy jest zabronione i podlega karze
• uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dystansu społecznego

13. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

Komandor Rajdu
25 04 2021 Bartłomiej Parafiniuk

DO POBRANIA

Komunikat Szwajcaria Podlaska 2021
Zgłoszenie Szwajcaria Podlaska 2021
Regulamin-uzupełniający-SuperSprint160521 + komunikat tekst jednolity
Plan Organizacyjno Sanitarny Sportu Motorowego PZM (II)
Umowa_uzyczenia_20032021
Oswiadczenie_kierowcy_20032021
Załącznik nr 1 oświadczenie uczestnika zawodów
Komunikat nr 1
Gmina Leśna Podlaska
Zabytki Konstantynów
Formularz SuperSprint

WYNIKI Szwajcaria Podlaska 3 runda PPAB 16.05.21

GALERIA