Attachment: Plan Organizacyjno Sanitarny Sportu Motorowego PZM (II)