Już 21.01 rusza kolejna Zimowa Samochodowa Szkoła Bezpiecznej Jazdy, organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej wspólnie z Automobilklubem Bialskopodlaskim i Klubem Motocyklowym GROM. W ramach działalności statutowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzone zostanie specjalistyczne szkolenie teoretyczno-praktyczne mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności prowadzenia pojazdów w trudnych warunkach.

W ramach szkolenia teoretycznego omówimy między innymi właściwe przygotowanie pojazdu do jazdy w warunkach zimowych, eksploatacje pojazdów w zimie, zasady działania systemów bezpieczeństwa w pojazdach i technikę jazdy w różnych, także ekstremalnych warunkach.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w formie ćwiczeń samochodowych na przygotowanym odpowiednio, zamkniętym placu manewrowym(teren byłego lotniska). Do zajęć praktycznych uczestnicy wykorzystują własne samochody.

Przewidujemy również zajęcia teoretyczno-praktyczne z pierwszej przedmedycznej pomocy ofiarom wypadków drogowych, oraz zasad używania gaśnic samochodowych.

Zgłoszenia do Szkoły Bezpiecznej Jazdy (aktualizacja)

Organizator przewidział pule miejsc dla członków klubów KM GROM i Automobilklubu Bialskopodlaskiego z opłaconą składką na 2024 rok.

1. Prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem o wysłanie swojego zgłoszenia na mail: kontakt@akbiala.pl w zgłoszeniu trzeba będzie podać:

– Imię Nazwisko

– Nr Kontaktowy

– Od kiedy posiada prawo jazdy:

– Czy członek Automobilklubu Bialskopodlaskiego TAK/NIE

– Czy Uczestniczył w poprzednich edycjach SBJ/Biała Podlaska TAK/NIE

2. Klub prześle listę zgłoszonych z ramienia klubu do organizatora czyli WORD Biała Podlaska

3. Osoby które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację zwrotną.

4. Zapisy osób zakwalifikowanych odbywać się będą do środy 17.01 w WORD Biała Podlaska. Wpisowe za cały cykl szkoleniowy wynosi 99 zł, płatne gotówką. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku osiągnięcia limitu będzie wysłana dodatkowa informacja do zgłaszających oraz na stronę.

Osoby które nie zmieszczą się na tą listę, oraz osoby z poza klubu będą zapisywane na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej otrzymają w czwartek 18.01 informację na temat możliwości udziału.

Miejsce szkolenia

Szkolenie teoretyczne godzina 9:00 – 11:00 – Sala szkoleniowa WORD Orzechowa 60 Biała Podlaska

Szkolenie praktyczne 11:30 – 14:30 – wyznaczony plac na terenie jednostki wojskowej.

Terminy
Zajęcia 21.01; 04.02; 18.02
Zakończenie i sprawdzian nabytych umiejętności: 03.03 na terenie WORD

Zapraszamy na nasz profil na FB: Szkoła Bezpiecznej Jazdy – Biała Podlaska

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/79V0jqC7z