Super Sprint – Puchar Wójta Gminy Piszczac 23.04.2023

2.runda w Super Sprintach o Puchar Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego oraz 2.runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

 

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza odbędzie się w dniu 23.04.2023r. Biuro imprezy w dniu imprezy na terenie cegielni w Chotyłowie, ul. Wierzbowa 21-530 Chotyłów. Wiza nr

PROGRAM IMPREZY

– Otwarcie listy zgłoszeń 11.04.2023
– Zakończenie zgłoszeń 21.04.2023
W dniu imprezy:
– Odbiór administracyjny godz. 8:30– 09:30
– Badanie kontrolne BK 1 godz. 8:30– 09:30
– Odprawa uczestników godz. 10:30
– Start godz. 11:00
– Meta około godz. 15.00
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 15.30
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 16.00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (85 1240 2177 1111 0010 3930 5977) wpłaty zarejestrowane na koncie do 21.04.2023
– Członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego – 150zł,
– Pozostali uczestnicy – 200zł
W dniu imprezy brak zapisów i opłat.

Widzowie wstęp wolny

REJESTRACJA

Przez stronę internetową WWW.WYNIKI.ONLINE i dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’

lub

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie)  do 21.04.2023. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 25, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Dyrektor Super Sprintu – Anna Kalinka
Biała Podlaska, 11.04.2023r

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN uzupełniający

Zgłoszenie Super Sprint

Umowa użyczenia samochodu

Plakat

 

EDIT 22.04.23

 Komunikat nr1

● Komunikat nr2