Puchar firmy CZERWONY SMOK
III Runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego w Rally Sprintach 2016

Impreza odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2016 roku, będzie 3 Rundą Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego 2016. Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Pucharu Zarządu Okręgowego PZM Lublin w RallySprintach ‘2016, uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym.

Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym ZO PZM 2016: Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl

PROGRAM IMPREZY

10:00-11:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny-LOTNISKO brama wjazdowa ul. Łomaska

11:10 – ogłoszenie listy startowej, odprawa;

11:20 – zapoznanie z trasą;

12:00 – start pierwszego uczestnika;

około 15:00 – podanie wyników nieoficjalnych rundy;

około 15:15 – podanie wyników oficjalnych rundy, wręczenie pucharów i losowanie nagród;

około 15:45 – zakończenie.

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe w pierwszym terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku na konto klubu (info na www.akbiala.pl, nr konta: 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977) w wysokości 100 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 80 zł. W dniu imprezy 17 kwietnia 2016 roku wpisowe 150 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 100 zł.

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma posiłek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

SPONSORZY GŁÓWNI CYKLU

AUTOSFERA, POL-LUX, INSTEL, AFC Łysakowski, CarAudioManiak, Czerwony Smok

SPONSORZY WSPOMAGAJACY

Grande, Simply Shine, Tor Biała Podlaska, JAAQOB, CA Technology

PATRONAT MEDIALNY

TV Wschód, Radiobiper, BialaPodlaskaDlaWas, Biala24, BialaPodlaska24