Trening otwarty – Doskonalenie Techniki Jazdy 17-01-2016

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Treningu, uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. Impreza odbędzie się w dniu 17 stycznia 2016 roku. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym ZO PZM 2015. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, tel. 83 342 42 54,

PROGRAM IMPREZY

10:30-11:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny brama wjazdowa lotnisko;

11:00 – odprawa;

11:20 – zapoznanie z trasą;

11:30 – start pierwszego uczestnika;

około 15:30 – zakończenie przejazdów

około 15:45 – podsumowanie treningu, zakończenie imprezy;

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe za obsługę i organizację. W dniu imprezy 17 stycznia 2016 roku wpisowe 50 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 30 zł. Gorący posiłek (catering zewnętrzny) 10 zł za osobę.

17-01-2016 | Wyniki

17-01-2016 | Regulamin

17-01-2016 | Formularz