Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na I Super Sprint – Puchar Waltimber organizowany w dniu 24 lutego 2024 roku
 
W ramach Pucharu Waltimber odbędzie się:

I Super Sprint – Amatorska Impreza Samochodowa składająca się z sześciu prób zlokalizowanych na jednej trasie. W imprezie nie jest wymagany pilot, impreza nie ma odcinków dojazdowych, książki drogowej i kart drogowych. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

Super Sprint – Puchar Waltimber będzie:
1. runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego
1. runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 5.02.2024 r.
– Zakończenie zapisów w pierwszym terminie 21.02.2024 r.
– Odbiór administracyjny 24.02.2024 r. godz. 9:00 – 10:00
– Badanie kontrolne BK 1 24.02.2024 r. godz. 9:00 – 10:00
– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 24.02.2024 r. godz. 10:30
– Odprawa uczestników 24.02.2024 r. godz. 10:30
– Publikacja listy startowej 24.02.2024 r. godz. 10:45
– Start 24.02.2024 r. godz. 11:00
– Zakończenie 24.02.2024 r. około godz. 16:00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminach).

W dniu imprezy brak zapisów.

Link do wydarzenia na FB:  https://fb.me/e/4IHYsiSIE

REJESTRACJA

Przez stronę internetową, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’. Kierowcy spełniający warunki do klasyfikacji debiutant w miejsce TEAM w zgłoszeniu wpisują DEBIUTANT

zapisy Super Sprint: https://www.wyniki.online/?4256

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie). W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg(regulamin), decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Dyrektor Rajdu     Biała Podlaska, 22.01.2024 r.

Regulamin Uzupełniający – 1 runda Super Sprint

Formularz SuperSprint

UMOWA UŻYCZENIA (SAMOCHÓD)