Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na II Super Sprint – Puchar Elizówka organizowany w dniu 9 marca 2024 roku
W ramach Pucharu Elizówka(I runda) odbędzie się:

II Super Sprint – Amatorska Impreza Samochodowa składająca się z sześciu prób. W imprezie nie jest wymagany pilot, impreza nie ma odcinków dojazdowych, książki drogowej i kart drogowych. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

Super Sprint – Puchar Elizówka będzie:
2. runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 18.02.2024 r.
– Zakończenie zapisów w pierwszym terminie 6.03.2024 r.
– Odbiór administracyjny 9.03.2024 r. godz. 12:00 – 14:00
– Badanie kontrolne BK 1 9.03.2024 r. godz. 12:00 – 14:00
– Odprawa uczestników 9.03.2024 r. godz. 14:30
– Start 9.03.2024 r. godz. 15:00
– Zakończenie 9.03.2024 r. około godz. 20:00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminach).

W dniu imprezy brak zapisów.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/5qnvOHUkt

REJESTRACJA

Przez stronę internetową, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’. Kierowcy spełniający warunki do klasyfikacji debiutant w miejsce TEAM w zgłoszeniu wpisują DEBIUTANT

zapisy Super Sprint: https://www.wyniki.online/?4289

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie). W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg(regulamin), decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Dyrektor Rajdu     Biała Podlaska, 5.02.2024 r.

Regulamin-Uzupełniający-Super-Sprint 2024 2 runda

Formularz zgłoszenie

UMOWA UŻYCZENIA (SAMOCHÓD)