BRD

BRD

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków ruchu drogowego. Na BRD składają się zagadnienia z zakresu nadzoru nad ruchem drogowym, organizacji ruchu drogowego, szkolenia i egzaminowania kierowców, psychologii transporturatownictwa medycznego, stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, dróg i oznakowania, a także promowania pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego.

Źródło: pl.wikipedia.org

AUTOMOBILKLUB W LICZBACH

0
Autoklubowiczów
0
Przeprowadzonych imprez
0
Przeprowadzonych szkoleń
0
Zadowolonych klubowiczów