Dołącz do nas

Chcesz dołączyć do grona członków Automobilklubu Bialskopodlaskiego? Zapoznaj się z wymaganiami i dołącz do naszej ekipy.

1. Zapoznaj się ze Statutem Automobilklubu Bialskopodlaskiego, który znajduje się w zakładce Statut.

2. Zapoznać się z obecną działalnością i strukturą Automobilklubu. Zgłosić się do kierownika sekcji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

3. Kierownik sekcji określi jaki staż lub inne wymagania trzeba spełnić żeby ubiegać się o przyjęcie do Automobilklubu.

4. Wypełnić deklarację członkowską. Do przyjęcia deklaracji konieczne jest wypełnienie punktów 1, 2, 3, 4. oraz uzyskanie referencji kierownika sekcji i jednego członka automobilklubu. Nie wypełnienie tych punktów skutkuje nie rozpatrzeniem zgłoszenia członkostwa.
Pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ lub DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ.

5. Złóż deklarację wraz z potwierdzeniem wpłat:
– opłaty wpisowej (wpisowe – 24 zł)

6. Deklarację można złożyć:
– osobiście
– drogą pocztową
– drogą e-mailową: kontakt@akbiala.pl

7. Deklaracja będzie rozpatrzona na posiedzeniu Zarządu.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydat opłaca składkę członkowską (składka na rok 2024 – 80 zł) uczniowie i emeryci ½ składki (po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania ze zniżki). Po opłaceniu składki wniosek o wydanie legitymacji zostanie wysłany przez Automobilklub do PZM. Od tego czasu kandydat staje się pełnoprawnym członkiem Automobilklubu Bialskopodlaskiego. Składki wpłacone bez rozpatrzenia wniosku będą traktowane jako dobrowolne wpłaty i będą przeznaczane na działalność statutową klubu.

9. Automobilklub nie wysyła informacji o przebiegu procesu przyjmowania nowych członków, kandydaci informację uzyskują kontaktując się z Automobilklubem.

Adres korespondencyjny:
Automobilklub Bialskopodlaski
ul. Sidorska 117D
21-500 Biała Podlaska

W przypadku złożenia deklaracji pocztą, składkę członkowską należy wpłacić na konto: 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977, do deklaracji należy dołączyć potwierdzenie wpłaty.

* Członkiem naszego Automobilklubu może zostać każdy pełnoletni (ukończone 18 lat) obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, jak też osoby niepełnoletnie w wieku od 16 lat za zgodą opiekunów prawnych (§ 11 Statutu Automobilklubu Bialskopodlaskiego).