5. Rajd Bialski o Puchar Prezydenta miasta Biała Podlaska

Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na 5.Rajd Bialski organizowany w dniach 23 i 24 września 2023 roku
Impreza rozpocznie się w sobotę Super Sprintem, w niedzielę zostanie rozegrany KJS. Uczestnicy mogą wystartować w sobotę i w niedzielę, lub tylko jednego dnia. Wymagane oddzielne zapisy.

 

Sobota: INFORMACJE WSTĘPNE

5. Rajd Bialski – Super Sprint Nocne Kryterium Uliczne

4. Runda Pucharu prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego; 5. Runda Pucharu Okręgu Lubelskiego w Super Sprint

Impreza odbędzie się w dniu 23.09.2023 r. i  będzie się składała z 3 przejazdów tej samej próby. W imprezie Super Sprint pilot nie jest obowiązkowy, trasa pozwala na start dwóch uczestników jednym samochodem, należy to wcześniej zgłosić do organizatora. Podczas imprezy nie będzie książki drogowej, nie będą wydawane karty drogowe.

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 06.09.2023
– Zakończenie zgłoszeń 20.09.2023
W dniu imprezy:
– Odbiór administracyjny godz. 12:00– 14:00
– Badanie kontrolne BK 1 godz. 12:00– 14:00
– Odprawa uczestników godz. 14:40
– Start godz. 15:00
– Meta około godz. 20:00
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 20:30
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 21:00

 

 

 Niedziela: INFORMACJE WSTĘPNE  

5. Rajd Bialski – KJS, Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska

1. Runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego ; 1. Runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS

Impreza odbędzie się w dniu 24.09.2023 r. i będzie się składała z 3 przejazdów z 3 przygotowanych prób (PS1-PS9) oraz próby Power Stage, za którą będą przyznane dodatkowe punkty do klasyfikacji. Po zakończeniu zostanie rozegrana dodatkowa Próba Super Specjalna – wyścig równoległy w trybie pucharowym. W imprezie KJS pilot jest obowiązkowy. Podczas imprezy będzie obowiązywać książka drogowa, oraz będą wydawane karty drogowe.

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 01.09.2023
– Zakończenie zgłoszeń 20.09.2023
W dniu imprezy:
– Odbiór administracyjny powiat i miasto Biała Podlaska 23.09.2023   godz. 12:00– 14:00
– Odbiór administracyjny dla pozostałych załóg 24.09.2023   godz. 07:00-08:30
– Badanie kontrolne BK 1 powiat i miasto Biała Podlaska 23.09.2023  godz. 12:00– 14:30
– Badanie kontrolne BK 1 dla pozostałych załóg 24.09.2023   godz. 07:00-08:30
– Pierwsze posiedzenie ZSS**    24.09.2023  godz. 09:20
– Odprawa uczestników godz. 09:30
– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu   24.09.2023.  godz. 9:45
– Start godz. 10:00

– Meta około godz. 16:00
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 16:15
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 18:00

__________________________________________________________________________________

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminach).

W dniu imprezy brak zapisów.

 

REJESTRACJA

Przez stronę internetową https://www.wyniki.online , należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’. Kierowcy spełniający warunki do klasyfikacji debiutant w miejsce TEAM w zgłoszeniu wpisują DEBIUTANT

zapisy sobota Super Sprint: http://www.wyniki.online/?3383
zapisy niedziela KJS: http://www.wyniki.online/?3381

lub

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie). W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg(regulamin), decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Dyrektor Super Sprintu Biała Podlaska, 08.08.2023r

 

 

DO POBRANIA:

Regulamin Uzupełniający Super Sprint – Nocne Kryterium Uliczne v2.1    Komunikat 1 SS

Regulamin Uzupełniajacy KJS – 5. Rajd Bialski v2.1     Komunikat 1 kjs

– Umowa użyczenia samochodu

Formularz zgłoszenie

Plakat imprezy: