3 Rajd Bialski o Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska

4 Runda Puchar Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

28 listopada 2021

KJS zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

  • Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA wraz z załącznikami
  • Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
  • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
  • Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS / Sędziego Głównego.

1. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w dniu 28.11.2021 na terenie miasta Biała Podlaska.

2. NAZWA I RANGA IMPREZY
KJS 3 Rajd Bialski rozgrywany jest jako:
4 RundaPucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

3. NUMER WIZY ZO PZM
Numer wizy 7/2021 wydana przez OKSS PZM w dniu 15.11.2021.

4. LOKALIZACJA BIURA
Biuro znajdować się będzie do dnia 27.11.2021 pod adresem Automobilklub Bialskopodlaski Sidorska 117D w godzinach 8-16.
W dniu imprezy pod adresem Automobilklub Bialskopodlaski Sidorska 117D 21-500
Biała Podlaska w godzinach 7:30-17:00

5. ORGANIZATOR
Automobilklub Bialskopodlaski
Adres: Jana Pawła II 7, tel. 83 343 45 47
strona: www.akbiala.pl e-mail: kontakt@akbiala.pl

6. POJAZDY DOPUSZCZONE
Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub ciężarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe AIS.

7. UBEZPIECZENIE
Samochody uczestniczące w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Dyrektor KJS        Piechowicz Grzegorz
8.11.2021 Biała Podlaska 

DO POBRANIA

3 Rajd Bialski regulamin uzupelniajacy (aktualizacja po Komunikacie 1)

Harmonogram Opcja B v2

Regulamin Uzupełniający 3 Rajd Bialski PDF
Formularz zgłoszeniowy 3 Rajd Bialski DOC
Formularz zgłoszeniowy 3 Rajd Bialski PDF
Karta BK DOC
Karta BK PDF
Plan Organizacyjno Sanitarny Sportu Motorowego PZM (II)
Umowa_uzyczenia
Oświadczenie uczestnika Covid-19
Plakat 3 Rajd Bialski

Aktualizacja:

Komunikat nr 1 o zmianach w regulaminie uzupełniającym i harmonogramie imprezy.

Komunikat 2

MEDIA

Oficjalne wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/563677524695863/

WYNIKI

Próby 1-7 po

Po siemiu próbach

Wyniki Prowizoryczne

Wyniki końcowe

OFICJALNY PLAKAT