W związku z komunikatami Polskiego Związku Motorowego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska planowane w marcu imprezy Automobilklubu nie odbędą się.

Zarząd stowarzyszenia Automobilklub Bialskopodlaski

1 runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego 2020

Puchar firmy…

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Impreza odbędzie się w dniu 15.03.2020r. na terenie C.H Oskar  w Białej Podlaskiej, ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska.

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl. Impreza odbędzie się w dniu 15.03.2020r. na terenie C.H Oskar w Białej Podlaskiej, ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska.

PROGRAM IMPREZY

Otwarcie listy zgłoszeń 05.03.2020
Zakończenie zgłoszeń w pierwszym terminie 12.03.2020 17:00
Zamknięcie listy zgłoszeń 15.03.2020 10:00
Odbiór administracyjny 15.03.2020 08:00-09:30
Badanie kontrolne BK 1 15.03.2020 09:00-10:00
Odprawa uczestników 15.03.2020 10:30
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 15.03.2020 11:30
Start (zapoznanie) 15.03.2020 11:50
Start PS1 15.03.2020 12:20
Meta 15.03.2020 około 15:30
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 15.03.2020 15:40
Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja 15.03.2020 16:10

WPISOWE

Informacja w regulaminie imprezy.

Widzowie wstęp wolny 

REJESTRACJA

Zgłoszenia na SuperSprint należy przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl .  Zgłoszenia do pobrania ze strony www.akbiala.pl , pod informacją o imprezie. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami oraz do okazania prawo jazdy i dokumenty pojazdu wraz potwierdzeniem badania i ubezpieczenia.

ZAŁOGA

W imprezie klasyfikowani będą wyłącznie kierowcy. Dopuszcza się udział pilota.
Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone 17 lat.

Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję kartingową. Dopuszcza się udział zawodników licencjami rajdowymi i wyścigowymi, klasyfikowanych w odrębnej klasie GOŚĆ.

Załoga Odbywa wszystkich próby w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

POJAZDY DOPUSZCZONE

Do udziału w Super Sprincie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS.

KLASY

Podział na klasy:

K 1  Do 1300ccm
K 2  Od 1301ccm do 1600ccm
K 3  Od 1601ccm do 2000ccm
K 4  Powyżej 2000ccm
GOŚĆ  Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego

Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

– z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,

– z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Super Sprint.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 50, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Pozostałe informacje w tym schematy prób, będą publikowane w późniejszym terminie.

Zapraszamy do udziału i kibicowania.

SuperSprint. Oficjalne wydarzenie na FB  https://www.facebook.com/events/132998098025878/

WYNIKI ONLINE

akbiala.indelimo.pl/

DO POBRANIA

Formularz-SuperSprint
Regulamin-SuperSprint
Plakat-SuperSprint