Impreza odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2016 roku.

Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Pucharu Zarządu Okręgowego PZM Lublin w RallySprintach ‘2016, uzupełniony Regulaminem Uzupełniającym. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym ZO PZM 2016: Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.archiwum.akbiala.pl

PROGRAM IMPREZY

08:00-10:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny – LOTNISKO brama wjazdowa ul. Łomaska;

10:15 – ogłoszenie listy startowej, odprawa;

10:45 – zapoznanie z trasą;

11:30 – start pierwszego uczestnika;

około 15:30 – podanie wyników nieoficjalnych rundy;

około 15:45 – podanie wyników oficjalnych rundy, wręczenie pucharów i nagród;

około 16:30 – zakończenie, wręczenie pucharów i nagród.

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe w pierwszym terminie do dnia 18 sierpnia 2016 roku na konto klubu (info na www.archiwum.akbiala.pl, nr konta: 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977) w wysokości 100 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 80 zł. W dniu imprezy 17 kwietnia 2016 roku wpisowe 150 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 100 zł.

W ramach wpisowego każdy uczestnik (kierowca/pilot) otrzyma posiłek, oraz wejściówkę „zawodnik”

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Organizator przewiduje trening sportowy na dodatkowym torze, trening odbywać się będzie w sobotę 20 sierpnia 2016 od godziny 12.00 i w niedziele 21.08 od godziny 11.00 . Wpisowe za jeden dzień treningu 150 zł, dla uczestników Rally Sprint 80 zł. Płatne na konto AK lub w dniu imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

PATRONAT

Honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk.

TIME ATTACK

Time Attack, rozegrany będzie w sobotę 20.08. Zapisy mailowe na formularzu od rally sprint. Jeżeli do środy zgłosi się minimum zainteresowanych, jeśli nie to będzie tylko trening. Więcej szczegółów w mailach zwrotnych w środę.

Pomocne linki