Serdecznie zapraszamy w dniu 25 czerwca 2023
o godz. 9:00
na naszą drugą turystyczną imprezę w tym sezonie
– Rajd Turystyczny
– „Kasztelik Korona Podlasia”.
Nie zabraknie też dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora!
Zgłoszenia do piątku 23.06.2023 :
Uczestnictwo w imprezie i opłaty startowe:
-Kierowca 30 zł
-Pilot 30 zł
-Osoba towarzysząca 20 zł
-Dzieci do lat 12 są zwolnione z opłaty startowej.
Przelew bankowy prosimy zrobić na konto Automobilklubu Bialskopodlaskiego
Bank Pekao– (85 1240 2177 1111 0010 3930 5977) z dopiskiem (Kasztelik + nazwisko kierowcy) Potwierdzenie przelewu proszę przesłać na adres organizatora:
turystyka@akbiala.p
OD PIĄTKU DO STARTU ( CZYLI 25.06.2023) DO GODZINY 9:00 PLUS 5 ZŁ DO OSOBY :
-Kierowca 35 zł
-Pilot 35 zł
-Osoba towarzysząca 25 zł
-Dzieci do lat 12 są zwolnione z opłaty startowej
Regulamin