Informacje otrzymane z Zarządu Okręgowego na temat opłat.

1. Opłaty za licencje 1stopnia sędziego/komisarza/kontrolera sportowego, ochrony środowiska, chronometrażystów, inspektorów torów i tras wydawane przez Biuro Sportu i Turystyki PZM:

przedłużenie 40 zł
nowe 50 zł
duplikat 20 zł

Ubezpieczenie od NNW jak w p. II i III na sumę: 25.000 zł w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci

2. Opłaty za legitymacje organizatorów sportu popularnego wydawane przez Biuro Sportu i Turystyki PZM :
nowe/przedłużenie 6,00 zł

Ubezpieczenie od NNW jak w p. II i III na sumę: 12.000 zł w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci

3. Opłaty za licencje 2 stopnia sędziego/komisarza/kontrolera sportowego wydawane przez ZO PZM :

przedłużenie 30 zł
nowe 40 zł
duplikat 20 zł

Ubezpieczenie od NNW jak w p. II i III na sumę: 25.000 zł w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Opłaty można wpłacać na konto klubu z dopiskiem „Licencja sędziego x stopnia, nowe/przedłużenie”. Proszę o wpłaty do 25 stycznia.

W sprawie egzaminów na sędziego oraz punktów zdobytych w 2019 roku zwalniających z egzaminu informacja będzie opublikowana wkrótce.
Po 15 stycznia będą zamawiane legitymacje członkowskie dla osób które opłaciły składkę członkowską za 2020 rok.

Prezes AKBP
Grzegorz Piechowicz