W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. odbędą się bialskie eliminacje Turnieju BRD. Szkoły podstawowe będą rywalizowały 18-go kwietnia od godziny 09.30 w Szkole Podstawowej w Sławacinku Starym, natomiast gimnazja spotkają się o tej samej godzinie 19-go kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 30.

 

 

Z kolei 20-go kwietnia na obiektach WORD przy Orzechowej 60 w Białej Podlaskiej odbędzie się finał regionalny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać do dnia 12 kwietnia 2013 r. w godz. 7.30 – 14.30 do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na nr faksu: 83 344-82-94. Zgłoszenia można również dokonać osobiście w WRD KMP w Białej Podlaskiej ul. Pl. Wojska Polskiego 23.

W eliminacjach powiatowych udział biorą trzyosobowe drużyny złożone z uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych oraz z gimnazjalistów. Uczestnicy turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
– kartę rowerową,
– legitymacje szkolną,
– pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju,
– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
– od uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych jazdy motorowerem i samochodem wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania tymi pojazdami.

Organizatorami turniejów są jak w poprzednich latach:

– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
– Automobilklub Bialskopodlaski
– Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
– Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Białej Podlaskiej

O honorowy patronat nad turniejami organizatorzy poprosili Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Andrzeja Czapskiego oraz Starostę Bialskiego – Tadeusza Łazowskiego

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z policjantami WRD KMP w Białej Podlaskiej:
– nadkom. Artur Ostropolski – 83 344-81-39
– podkom. Andrzej Zając – 83 344-82-35