Super Sprint 24.04.2022

2 Runda w Super Sprintach o Puchar Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza odbędzie się w dniu 24.04.2022r. Biuro imprezy w dniu imprezy w siedzibie INSTEL.pl w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 117d, 21-500 Biała Podlaska. Wiza nr … z dnia …

PROGRAM IMPREZY

– Otwarcie listy zgłoszeń 11.04.2022
– Zakończenie zgłoszeń 20.04.2022
W dniu imprezy:
– Odbiór administracyjny godz. 9.00– 10.00
– Badanie kontrolne BK 1 godz. 9.00– 10.00
– Odprawa uczestników godz. 10:10
– Start godz. 10:30
– Meta około godz. 15.00
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 14.30
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 15.00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (85 1240 2177 1111 0010 3930 5977) wpłaty zarejestrowane na koncie do 20.04.2022
– Członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego – 80zł,
– Pozostali uczestnicy – 100zł
W dniu imprezy brak zapisów i opłat.

Widzowie wstęp wolny

REJESTRACJA

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na Super Sprint należy przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl do 20.04.2022. Zgłoszenia do pobrania ze strony www.akbiala.pl , pod informacją o imprezie. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 25, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Dyrektor Super Sprintu – Marcin Stefaniuk
Biała Podlaska, 11.04.2022r

DO POBRANIA

Regulamin-uzupelniajacy-SuperSprint-24.04.22
UMOWA UŻYCZENIA (SAMOCHÓD)
Formularz SuperSprint
Plakat SuperSprunt-24.04.22

MEDIA

Oficjalne wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/451330219312802/