Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na IV Super Sprint, organizowany w dniu 26 maja 2024 roku
W ramach imprezy odbędzie się:

IV Super Sprint – Amatorska Impreza Samochodowa składająca się z sześciu prób zlokalizowanych na jednej trasie. W imprezie nie jest wymagany pilot, impreza nie ma odcinków dojazdowych, książki drogowej i kart drogowych. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

Super Sprint  będzie:
4. runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego
4. runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 1.05.2024 r.
– Zakończenie zapisów w pierwszym terminie 23.05.2024 r.
– Odbiór administracyjny 26.05.2024 r. godz. 7:00 – 9:00
– Badanie kontrolne BK 1 26.05.2024 r. godz. 7:00 – 9:00
– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 26.05.2024 r. godz. 9:30
– Odprawa uczestników 26.05.2024 r. godz. 9:30
– Publikacja listy startowej 26.05.2024 r. godz. 9:45
– Start 26.05.2024 r. godz. 10:00
– Zakończenie 26.05.2024 r. około godz. 16:00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminie).

W dniu imprezy brak zapisów.

Link do wydarzenia na FB:  https://fb.me/e/8ZMFawLI6

REJESTRACJA

Przez stronę internetową, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’. Kierowcy spełniający warunki do klasyfikacji debiutant w  zgłoszeniu wpisują DEBIUTANT

zapisy Super Sprint: https://www.wyniki.online/

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie). W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg(regulamin), decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Dyrektor Rajdu     Biała Podlaska, 22.02.2024 r.

Regulamin Uzupełniający(v2)

Komunikat 1 

Harmonogram-2024- aktualny

Formularz SuperSprint

UMOWA UŻYCZENIA (SAMOCHÓD)