Tradycyjnie na wiosnę także i w 2015 roku odbyły się Eliminacje Ogólnopolskich Turnieji Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych .Rozgrywki toczyły się na szczeblu powiatowym.

 

 

Organizatorami tegorocznych Eliminacji Turniejów BRD oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego byli: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Klub Motocyklowy „GROM”, Automobilklub Bialskopodlaski, Urząd Gminy Piszczac, Urząd Gminy Zalesie, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu, Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu, Dyrektor UNIQA Biała Podlaska. Zamiejscowy Oddział Kuratorium Oświaty przygotował dyplomy dla wszystkich uczestników poszczególnych Eliminacji. Policjanci  z Wydziału Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej pod kierownictwem Pana Andrzeja Zająca – Sędziego Głównego przeprowadzali etapy poszczególnych Eliminacji Turniejów. Swój wkład podobnie jak w latach ubiegłych mieli także: studenci Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „ERKA” kierowanego przez Panią dr Annę Ślifirczyk, działającego przy Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  Białej Podlaskiej w składzie: Piotr Sadowski i Sebastian Niczyporuk.

 

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu odbył się finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 12 trzyosobowych drużyn. W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Powiatu Bialskiego. Najlepsza drużyna w składzie:

a)Szymon Dobrowolski

b)Piotr Korniluk

c)Paweł Korniluk

To uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu.

Opiekunem w/w drużyny była Pani Mirosława Jaśkiewicz.

W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Kamil Kożuchowski – Wójt Gminy Piszczac. Najlepsza drużyna w składzie:

a)   Michał Kowieski

b)Dominika Golba

c)Aleksandra Sacharczuk

To uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach.

Opiekunem w/w drużyny była Pani Marta Bednaruk-Bańkowska.

W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD w Białej Podlaskiej . Najlepsza drużyna w składzie:

a)Karol Woromiej

b)Piotr Piotrowski

c)Jarosław Czernik

To uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu.

Opiekunem w/w drużyny była Pani Anna Zalewska.

 

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

 

I miejsce – Paweł Korniluk i Szymon Dobrowolski z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD Biała Podlaska.

II miejsce – Michał Kowieski z Publicznego Gimnazjum im. Unitów Podlaskich w Łomazach Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD Biała Podlaska.

III miejsce – Piotr Korniluk z Publicznego Gimnazjum w Zalesiu.

Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.

 

 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół  w Zalesiu odbył się finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych  z terenu Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 23 czteroosobowych drużyn.

 

W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Powiatu Bialskiego. Najlepsza drużyna w składzie:

 

a)   Michał Haponiuk

b)Damian Maksymiuk

c)Patrycja Łukaszuk

d)Ewa Sebastianiuk

To uczniowie Szkoły Podstawowej  w Zalesiu przy Zespole Szkół w Zalesiu.

Opiekunem w/w drużyny była Pan Adrian Kamiński.

 

W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Jan Sikora – Wójt Gminy Zalesie. Najlepsza drużyna w składzie:

a)Marcin Chwesiuk

b)Łukasz Chwesiuk

c)Aleksandra Śreniawska

d)Julia Popis

To uczniowie Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Opiekunem w/w drużyny była Pani Ewa Stawska.

 

W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD w Białej Podlaskiej. Najlepsza drużyna w składzie:

a)Karolina Dobrzyńska

b)Agnieszka Rudzka

c)Przemysław Głowacki

d)Bartłomiej Kurowski

To uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii  Konopnickiej w Białej Podlaskiej .

Opiekunem w/w drużyny był Pan Krzysztof  Pieńkosz.

 

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

 

I miejsce– Michał Haponiuk  z Szkoły Podstawowej  w Zalesiu.

Nagrodę i puchar ufundował Pan Wojciech  Kołodyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu.

II miejsce – Damian Maksymiuk  z Szkoły Podstawowej w Zalesiu .Nagrodę ufundował Pan Wojciech Kołodyński –Dyrektor Zespołu Szkół w Zalesiu

III miejsce– Ewa Sebastianiuk z Szkoły Podstawowej w Zalesiu . Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego.

W dniu 25 kwietnia 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej  odbył się finał Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych.. Swoich umiejętności próbowali uczniowie z 6  trzyosobowych drużyn.

 

 

W zakresie I miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Dariusz Stefaniuk  – Prezydent Miasta Biała Podlaska. Najlepsza drużyna w składzie:

a)Karol Derlukiewicz

b)Dariusz Golczewski

c)Marcin Hołownia

To uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej

Opiekunem w/w drużyny był  Pan Sławomir Oleszczuk.

 

W zakresie II miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Tadeusz Łazowski – Starosta Powiatu Bialskiego. Najlepsza drużyna w składzie:

a)Mateusz Jeruzalski

b)Kamil Litwiniuk

c)Tomasz Tarkowski

To uczniowie Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Opiekunem w/w drużyny był Pan Mariusz Demianiuk.

 

W zakresie III miejsca drużynowo puchar i nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD w Białej Podlaskiej . Najlepsza drużyna w składzie:

a)Mikołaj Dąbrowski

b)Norbert Woch

c)Adrian Matejek

To uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Opiekunem w/w drużyny był  Pan  Hubert Męczyński.

 

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

 

I miejsce– Karol Derlukiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej .Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD Biała Podlaska.

II miejsce – Kamil Litwiniuk  z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Nagrodę ufundował Pan Arkadiusz Maksymiuk – Dyrektor WORD Biała Podlaska.

III miejsce– Adrian Matejek z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Nagrodę ufundował Pan Bogumił Lubański – Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego

 

Zwycięskie  drużyny pojadą na Eliminacje Wojewódzkie Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które objęte są honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego:

 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu w składzie:

a)   Michał Haponiuk

b)Damian Maksymiuk

c)Patrycja Łukaszuk

d)Ewa Sebastianiuk

 

pod opieką Pana Adriana Kamińskiego w dniu 27 maja 2015 roku w Zespole Szkół w Krynce weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.

 

Drużyna z Publicznego Gimnazjum  w Zalesiu w składzie:

a)Szymon Dobrowolski

b)Piotr Korniluk

c)Paweł Korniluk

 

pod opieką Pani Mirosławy Jaśkiewicz  w dniu 22 maja 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą , weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.

 

 

Drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Żwirki i Wigury w Białej Podlaskiej  w składzie:

a)Karol Derlukiewicz

b)Dariusz Golczewski

c)Marcin Hołownia

 

pod opieką Pana Sławomira Oleszczuka  w dniu 26 maja 2015 roku w Wojewódzkim Ośrodku ruchu Drogowego w Chełmie, weźmie udział w Eliminacjach wojewódzkich.

 

 

Pragniemy serdecznie podziękować współorganizatorom tegorocznych Turniejów za profesjonalne przygotowanie imprez, wspaniałą, życzliwą atmosferę i zapewnienie uczestnikom troskliwej opieki przez cały czas trwania zawodów, a mianowicie:

 

Panu Dariuszowi Dudzikowi – Komendantowi Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Panu Tadeuszowi Łazowskiemu – Staroście Powiatu Bialskiego

 

Panu Dariuszowi Stefaniukowi – Prezydentowi Miasta Biała Podlaska

 

Panu Andrzejowi Mironiukowi – Kierownikowi Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej   Podlaskiej

 

Panu Kamilowi Kożuchowskiemu – Wójtowi Gminy Piszczac

Panu  Janowi Sikorze – Wójtowi Gminy Zalesie.

Panu Markowi Łysakowskiemu – Dyrektorowi firmy ubezpieczeniowej UNIQA

Panu Andrzejowi Zającowi- Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej -Sędziemu Głównemu tegorocznych Eliminacji

Panu Zdzisławowi Kozłowskiemu – Prezesowi Honorowemu Klubu Motocyklowego „GROM” w Białej Podlaskiej

Pani Dorocie Sierpatowskiej – Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu.

 

Panu Wojciechowi Kołodyńskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zalesiu

 

Pani dr Annie Ślifirczyk – Kierownikowi Zakładu Ratownictwa Medycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Panom Piotrowi Sadowskiemu oraz Sebastianowi Niczyporukowi – Studentom Ratownictwa Medycznego z Koła Naukowego „Erka” działającego przy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Ponadto wszystkie drużyny biorące udział w Turniejach reprezentowały wysoki poziom. Umiejętności którymi posługiwali się uczestnicy będzie można wykorzystać podczas Powiatowych Igrzysk LZS które odbędą się w czerwcu 2015 roku  w Konstantynowie .

Serdecznie zapraszamy do udziału.