Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w turniejach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizatorami tegorocznych Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego oraz Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego są: Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Oddział Zamiejscowy Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej oraz Automobilklub Bialskopodlaski.

W tym roku współorganizatorami turniejów będą: Urząd Gminy w Zalesiu i Urząd Gminy w Piszczacu.

Tegoroczne imprezy odbędą się:

Szkoły Podstawowe – 17.04.2015 – Zesół Szkół w Zalesiu,
Szkoły Gimnazjalne – 14.04.2015 – Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu,
Szkoła Ponadgimnazjalne – 25.04.2015 – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Zgłoszenia drużyn chcących wziąć udział w turnieju należy przesłać faksem do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej pod numer 83 344 82 94.
Termin przyjmowania zgłoszeń dla szkół podstawowych i gimnazjów upływa w dniu 10.04.2015 r, natomiast dla szkól ponadgimnazjalnych 20.04.2015 r.