RAJD – BARBÓRKA POL-LUX

Świąteczna Motopaczka East Motorsport

XI Runda Pucharu Zarządu Okręgu PZM w Super Sprintach 2017
VI Runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego w Super Sprintach 2017
Barbórka Pol-Lux
10-12-2017 Lotnisko Biała Podlaska

1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy na zlecenie jest : Automobilklub Bialskopodlaski Al. Jana Pawła II nr 7, 21-500 Biała Podlaska, adres do korespondencji Al. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska, www.akbiala.pl, e-mail: kontakt@akbiala.pl tel. 83 342 42 54 Impreza odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017 roku, będzie 11 Rundą Pucharu Zarządu Okręgu PZM w Super Sprintach 2017, oraz 6 Rundą Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego 2017. Impreza organizowana jest w oparciu o:

– Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA,
– Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
– Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem,
– Regulamin ramowy Pucharu Zarządu Okręgowego PZM Lublin w samochodowych imprezach „Super Sprint” na rok 2017
– Ustawę „Prawo o ruchu drogowym”,
– niniejszy regulamin uzupełniający.

Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym Pucharu ZO PZM 2017. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl Impreza odbędzie się na terenie lotniska w Białej Podlaskie ul. Łomaska 96A

2. PROGRAM IMPREZY

29.11 do 6.12 przyjmowanie zgłoszeń uczestników w pierwszym terminie
9:00-9:45 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny- Moto Bar (lub park maszyn) Północna 23,
10:00 – ogłoszenie listy startowej, odprawa;
10:30-11:00 – zapoznanie z trasą PS1 Moto Bar;
11:30 – zapoznanie z trasą PS2 i 3 – LOTNISKO;
11-50 – start pierwszego uczestnika;
16:30 – start pierwszego uczestnika PS3 – Moto Bar;
około 17:30 – podanie wyników nieoficjalnych rundy;
około 18:00 – podanie wyników oficjalnych rundy;
około 18:30 – zakończenie, wręczenie pucharów i nagród.

3. REJESTRACJA

Zgłoszenia na SuperSprint należy przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl . Zgłoszenia do pobrania ze strony www.akbiala.pl , pod informacją o imprezie. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami. Zgłoszenie w pierwszym terminie, uznane będą wpłaty zarejestrowane do końca dnia podanego jako pierwszy termin, oraz dzień później pod warunkiem przesłania zgłoszenia do końca dnia pierwszego terminu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 40, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Dyrektor rajdu

Maciej Matusiewicz

 

Wydarzenie na facebook-u: https://www.facebook.com/events/2007703752845676/