0 Runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego

Runda Klubowa w SuperSprintach

Regulamin uzupełniający

INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza odbędzie się w dniu 14.06.2020r. Biuro imprezy w dniu imprezy na terenie C.H Oskar w Białej Podlaskiej, ul. Północna 23, 21-500 Biała Podlaska. Wiza nr 03/2020 z dnia 01.06.2020r.

Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym Pucharu ZO PZM 2020. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl .

PROGRAM IMPREZY

– Otwarcie listy zgłoszeń 01.06.2020

– Zakończenie zgłoszeń w pierwszym terminie 09.06.2020 godz. 18.00

– Zamknięcie listy zgłoszeń 11.06.2020 godz. 16.00

W dniu imprezy:

– Odbiór administracyjny godz. 8.00 – 9.30

– Badanie kontrolne BK 1 godz. 9.00 – 10.00

– Odprawa uczestników godz. 10.30

– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu godz. 10.30

– Start (zapoznanie) godz. 10.50

– Start PS1 godz. 12.00

– Meta około godz. 15.30

– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 15.40

– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 16.10

REJESTRACJA

Zgłoszenia na Super Sprint należy przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl.

Zgłoszenia do pobrania ze strony www.akbiala.pl , pod informacją o imprezie. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

Zgłoszenie w pierwszym terminie, uznane będą wpłaty zarejestrowane do godziny 18.00 dnia podanego jako pierwszy termin.

ZAŁOGA

1. W imprezie klasyfikowani będą wyłącznie kierowcy. Dopuszcza się udział pilota. Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone 17 lat.

2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję kartingową. Dopuszcza się udział zawodników licencjami rajdowymi i wyścigowymi, klasyfikowanych w odrębnej klasie GOŚĆ

3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

OBOWIĄZKI ZAŁOGI

Do obowiązków załogi należy:

1. Obecność na odprawie uczestników, z zachowaniem odstępów 2 metrowych i osłoniętymi ustami i nosem

2. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych oraz balaklawach, maseczkach lub innych elementach osłaniających nos i usta, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

POJAZDY DOPUSZCZONE

Do udziału w Super Sprincie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz zał. nr 3 do regulaminu ramowego KJS.

KLASYFIKACJA i PUNKTACJA

Podział na klasy:
K 1 Do 1300ccm

K 2 Od 1301ccm do 1600ccm

K 3 Od 1601ccm do 2000ccm

K 4 Powyżej 2000ccm

GOŚĆ Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego Young Dodatkowa klasyfikacja, kierowcy do 25 lat lub mniejszym niż 3 lata stażem

1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

– z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,

– z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa Super Sprint.

3. Impreza Super Sprint składa się z 6 prób sportowych(PS). Próby sportowe PS1-4 będą się odbywać na trasie o długości do 2 km.

4. Punktacja na próbie: •Za każdą 0,01 sekundy trwania próby uczestnik otrzymuje 0,01 pkt. •Falstart, przewrócenie lub przesunięcie słupka lub opony, przekroczenia linii mety STOP -5 pkt. •Za rozbicie szykany–10 pkt. •Za spóźnienie na punkt kontroli czasu (PKC) 1 min–10 pkt. • Za wcześniejszy wjazd na punkt kontroli czasu(PKC) 1 min–60 pkt. •Za nieprawidłowe przejechanie próby (pomylenie, ominięcie elementu trasy)–kara czasowa do decyzji władz imprezy. •Za nieukończenie próby sportowej (PS)-Dyskwalifikacja

5. Najmniejsza liczba z sumy punktów uzyskanych na próbach danej rundy Super Sprintu wyłania zwycięzcę w klasyfikacji generalnej oraz w klasach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 30, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego

Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej.

SuperSprint. Oficjalne wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/245468540123824/

DO POBRANIA

Regulamin-uzupełniający-SuperSprint140620
Formularz SuperSprint
Plakat-SuperSprint140620

załącznik nr 1 oświadczenie uczestnika zawodów

Plan Organizacyjno Sanitarny Sportu Motorowego PZM (II)

Pomocne linki