Klasyczny Piątek – U Radziwiłłów

Spotkanie społeczności Bialskich Klasyków Nocą

Miejsce: Zespoł pałacowo-parkowy Radziwiłłów
Data: 24-09-2021
Start: 19:00

INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza odbywać się będzie w dniu 24-09-2021 na terenie Zespołu pałacowo-parkowego Radziwiłłów przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej. Adres: ul. Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska.

Spotkania zostaną zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z postanowieniami:

– Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,

– Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl Impreza odbędzie się na terenie miasta Biała Podlaska.

PROGRAM IMPREZY

– Zapisy online do 22-09-2021 do godz. 23:59

– Zbiórka – parking przy ulicy Janusza Kusocińskiego „za parkiem”
(pojazdy nie zgłoszone online) godz. 18:00

– Rozpoczęcie spotkania (pojazdy zgłoszone online) godz. 19:00

– Zakończenie spotkania godz. 22:00

UCZESTNICY

W imprezie nie obowiązuje wpisowe. Zalecane jest zgłoszenie online poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez organizatora adres poczty.

Widzowie wstęp wolny.

ZAPISY ONLINE

Tytuł wiadomości: Zgłoszenie Klasyczny Piątek 24-09-2021
Treść wiadomości: Marka pojazdu, model pojazdu, nr rejestracyjny, rok produkcji, jedno zdjęcie poglądowe (nieobowiązkowe).
Adres na potrzeby zgłoszeń: info@akbiala.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Do obowiązków uczestników na terenie spotkań w szczególności należy:

1. Stosowanie się do poleceń osób obsługujących spotkania.

2 Parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach.

3 Zakaz śmiecenia.

4 Zakaz spożywania alkoholu.

5 Zakaz przekraczania prędkości 5km/h.

6 Zakaz tzw. „palenia opon” oraz brawurowej jazdy pomiędzy samochodami i widzami.

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad zostaną poproszone o opuszczenie terenu spotkania.

POJAZDY DOPUSZCZONE

Do udziału w cyklu spotkań społeczności Bialskich Klasyków Nocą – Klasyczny Piątek 2021 dopuszcza się wszelkie pojazdy w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Do wjazdu na teren spotkania uprawnione są pojazdy zabytkowe, klasyczne i nietypowe w wieku co najmniej 30 lat. Pojazdy produkcji polskiej i amerykańskiej wjeżdżają bez ograniczeń wiekowych. Inne pojazdy mogą znaleźć się na terenie spotkania za zgodą organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji pojazdów uczestniczących w spotkaniach.

LIMIT: 50 pojazdów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduje się ograniczenie ilości uczestniczących pojazdów do liczby miejsc parkingowych w wyznaczonej strefie, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej.

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Uczestnictwo w spotkaniu Bialskich Klasyków Nocą – Klasyczny Piątek 2021 jest równoważne z akceptacją regulaminu.

DO POBRANIA

Regulamin Uzupełniający Klasyczny Piątek 24-09-2021
Plakat Klasyczny Piątek 24-09-2021

MEDIA

Oficjalne wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1260062774466673/

 

Design by Jaaqob | © Bialskie Klasyki Nocą 2021