KLASYCZNA ROSKOSZ 2019
Niedziela 28-07-2019
Jelnica k/Międzyrzeca Podlaskiego – Roskosz k/Białej Podlaskiej

 

Zapraszamy miłośników klasycznej motoryzacji do Udziału w Rajdzie Turystycznym. Możliwość odwiedzenia nieznanych miejsc historycznych i geograficznych ciekawostek w najbliższej okolicy. Jest możliwość wystartowania z osobami towarzyszącymi, w tym z dziećmi. Wszystko w formule piknikowej zabawy połączonej ze zwiedzaniem, dostosowany i odpowiedni dla wszystkich pojazdów w tym zabytkowych. Trasę pokonuje się w warunkach normalnego ruchu drogowego. Na czas pokonywane są jedynie krótkie próby sportowe.

RAJD SKŁADA SIĘ Z:

  • Testu z przepisów ruchu drogowego
  • Jazdy turystycznej wg wyznaczonej trasy – trasa około 100km
  • Odpowiedzi na przygotowane pytania w punktach trasy
  • Prób sprawnościowych (np. strzelanie z wiatrówki, szukanie ukrytych znaków, przedmiotów inne)
  • Prób Sportowych pojazdem (maksymalnie 2 proste próby manewrowe na placach dostosowane do wszystkich pojazdów)
  • Testu turystycznego z przejechanej trasy

 

1. ORGANIZATOR, RANGA
Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski –21-500 Biała Podlaska, Al.
Jana III Sobieskiego 22, tel 833424254, akbiala.pl, kontakt@akbiala.pl
Rajd jest zaliczany do: Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Rajd odbędzie się w dniu 28 lipca (niedziela) 2018 roku bez względu na pogodę.
Zbiórka uczestników o godz. 10:00 w Publicznym Gimnazjum w Jelnicy k. Międzyrzeca
Podlaskiego.

3. REGULAMIN, UCZESTNICY
Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego. Rajd będzie II TNMOL. Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać po przez wysłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: turystyka@akbiala.pl
Dane do wpłaty: Automobilklub Bialskopodlaski, bank PKO BP o/Biała Podlaska,
konto 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977
Rajd o charakterze turystycznym, bez elementów nawigacyjnych.
Wpisowe 20 zł/załoga
W ramach wpisowego organizator nie zapewnia wyżywienia. W ramach odbywającego się pikniku każdy będzie mógł samodzielnie wykupić posiłek.

5. PROGRAM RAJDU
10:00 – 10:30 odbiór administracyjny Gimnazjum w Jelnicy 51°58’31.5″N 22°41’55.3″E
10:30-10:45 odprawa
11:00 start
15:00 meta
16:00 ogłoszenie wyników

6. PUNKTY JAWNE
Start Plac Wolności – Jelnica
Meta Teren OHP Roskosz

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TSPM, TPP i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.

Dyrektor Rajdu Bartłomiej Parafiniuk
503 35 87 19

Wydarzenie na facebooku: fb.com/events/2588385781195655/

DO POBRANIA:
Klasyczna Roskosz 2019 – Rajd Turystyczny | Plakat
Klasyczna Roskosz 2019 – Rajd Turystyczny | Zgłoszenie
Klasyczna Roskosz 2019 – Rajd Turystyczny | Regulamin