5. Rajd Bialski o Puchar Prezydenta miasta Biała Podlaska

Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na 5.Rajd Bialski organizowany w dniu 30 grudnia 2023 roku
W ramach rajdu Bialskiego odbędzie się:

KJS – 5. Rajd Bialski – Amatorska Impreza Samochodowa składająca się z ośmiu prób zlokalizowanych na czterech trasach. W imprezie jest wymagany pilot, impreza ma odcinki dojazdowe, książkę drogową i karty drogowe. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

KJS – 5. Rajd Bialski będzie:
3. runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego
2. runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

Gra Miejska – 5. Rajd Bialski – Rajd Turystyczny polegający na odnajdywaniu miejsc, odpowiadaniu na pytania i rozwiązywaniu zadań przygotowanych przez organizatora. Impreza będzie miała charakter turystyczno-nawigacyjny połączony z elementami rywalizacji. W imprezie może wziąć udział każdy, zgłoszony uczestnik może poruszać się dowolnym pojazdem, zgłoszona drużyna może składać się z jednej lub dwóch osób, w pojeździe mogą się znajdować dodatkowe osoby w tym dzieci. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

Super Sprint – 5. Rajd Bialski – Amatorska Impreza Samochodowa składająca się z trzech prób zlokalizowanych na jednej trasie. W imprezie nie jest wymagany pilot, impreza nie ma odcinków dojazdowych, książki drogowej i kart drogowych. Regulamin imprezy znajduje się na końcu opisu.

Super Sprint – 5. Rajd Bialski będzie:
6. runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego
7. runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

 

 

PROGRAM IMPREZY:

– Otwarcie listy zgłoszeń 15.12.2023r.
– Zamknięcie listy zgłoszeń 27.12.2023r.
– Odbiór administracyjny 30.12.2023r. godz. 7:00 – 8:30
– Badanie kontrolne BK 1 30.12.2023r. godz. 7:00 – 8:30
– Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 30.12.2023r. godz. 9:00
– Odprawa uczestników 30.12.2023r. godz. 9:30
– Publikacja listy startowej 30.12.2023r. godz. 9:45
– Start 30.12.2023r. godz. 10:00
– Zakończenie 17:00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminach).

W dniu imprezy brak zapisów.

Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/6q7VeRnW8

REJESTRACJA

Przez stronę internetową, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’. Kierowcy spełniający warunki do klasyfikacji debiutant w miejsce TEAM w zgłoszeniu wpisują DEBIUTANT

zapisy Super Sprint: https://www.wyniki.online/?4184

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie). W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg(regulamin), decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Dyrektor Rajdu     Biała Podlaska, 04.12.2023r

Formularz zgłoszenie

Regulamin-Uzupełniający-Super-Sprint

Regulamin-Uzupełniający-KJS-v2.1

Rajd Turystyczny-Gra Miejska – Regulamin