4 Rajd Bialski o Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska

2 runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego
5 runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

4 Rajd Bialski o Puchar Prezydenta miasta Biała Podlaska

KJS zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

  • Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA wraz z załącznikami
  • Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych wraz z załącznikami,
  • Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,
  • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
  • Niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS / Sędziego Głównego.

1. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY
Impreza odbędzie się w dniu 16.10.2022 na terenie miasta Biała Podlaska.

2. NAZWA I RANGA IMPREZY
KJS 4 Rajd Bialski rozgrywany jest jako:
2 Runda Samochodowych Mistrzostw Automobilklubu Bialskopodlaskiego i 5 Runda Pucharu Prezesa Automobilklubu Bialskopodlaskiego

3. NUMER WIZY ZO PZM
Numer wizy LU/06/2022 wydana przez OKSS PZM w dniu 15 września 2022r

4. LOKALIZACJA BIURA
Biuro znajdować się będzie do dnia 14.10.2022 pod adresem Automobilklub Bialskopodlaski, ul.Sidorska 117D, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach 8-16.
W dniu imprezy pod adresem BRICOMAN, ul. Jana III Sobieskiego 7, 21-500 Biała Podlaska, w godzinach 7:30-17:00

5. LOKALIZACJA TRAS, HARMONOGRAM

Biuro rajdu i strefa serwisowa – parking Bricoman
Odbiór administracyjny, badanie kontrolne – parking Bricoman 8:00-9:30

Start oficjalny  – Plac Wolności 10:00-11:00

PS Kaufland
PS Targowisko
PS Stadion Miejski
Serwis – parking Bricoman
PS Kaufland
PS Targowisko
PS Stadion Miejski
META Stadion Miejski
Super próba Stadion Miejski

 

6. ORGANIZATOR
Automobilklub Bialskopodlaski
Adres: Jana Pawła II 7, tel. 83 343 45 47
strona: www.akbiala.pl;  e-mail: kontakt@akbiala.pl

7. POJAZDY DOPUSZCZONE
Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub ciężarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe AIS.

8. UBEZPIECZENIE
Samochody uczestniczące w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

MEDIA: oficjalne wydarzenie na Facebook: https://facebook.com/events/s/4-rajd-bialski/876238163343022/

Zapisy i wyniki online w trakcie trwania imprezy i tablica ogłoszeń na stronie: www.wyniki.online 

 

Załączniki:

Regulamin uzupełniający 4 Rajd Bialski

Komunikat 1

Formularz zgłoszeniowy 4 Rajd Bialski

Umowa użyczenia samochodu

Plakat