UROKI LUBELSZCZYZNY 2021

III runda Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski 2021
II runda Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

fot. MSP w Dęblinie

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

  • Aktualnego regulaminu: Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski
  • Aktualnego regulaminu: Motorowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego
  • Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych
    (kodyfikator) wraz z załącznikami
  • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
  • Niniejszego regulaminu uzupełniającego

1. Organizator:

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin
ZO PZM w Lublinie, ul. Prusa 8, 20-640 Lublin (81) 533 42 06,
Automobilklub Bialskopodlaski, Al. Jana Pawła II 7, 21-500 Biała Podlaska

2. Miejsce i termin imprezy:

Miasto Dęblin, powiat rycki, powiat puławski

3. Cel imprezy:

Celem imprezy jest szerzenie motoryzacji, podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.

4. Program ramowy imprezy:

Otwarcie biura imprezy: 26 wrzesień 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin
NIEDZIELA 26 wrzesień
• odbiór administracyjny, rozdanie numerów startowych, 10:00 -10:30
• odprawa, ( na terenie otwartym przy pomocy sprzętu nagłaśniającego), 10:30 – 11:00
• zwiedzanie muzeum 11:00-13:00
• Start: 13:00
• PKC 1: 15:00
• Meta: 16:30,
• prawidłowy przejazd ( po dojechaniu ostatniego zawodnika na metę)
• zgłaszanie uwag do prawidłowego przejazdu,
• ogłoszenie wyników prowizorycznych
• zgłaszanie uwag rachunkowych
• ceremonia zakończenia imprezy 17:30

5. Lokalizacja biura, startu i mety,

Biuro – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ( Plac Apelowy)
Start – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ( Plac Apelowy)
Meta – Dęblin, ul. Targowa

6. Skład zespołu organizatorów *:

Komandor rajdu Bartłomiej Parafiniuk
Autor trasy Bartłomiej Parafiniuk
Weryfikator trasy Michał Parafiniuk
Kierownik biura rajdu Monika Krysa
Komisja obliczeń Michał Parafiniuk
Kierownik prób sprawności SZ Grzegorz Piechowicz
* ostateczny skład organizatorów może zostać uzupełniony komunikatem w dniu imprezy

7. Charakterystyka imprezy:

Ilość odcinków drogowych 2
Zakładana długość odcinków drogowych: I – 40km, II – 30km
Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I -120min, II – 60min,
Stosowane elementy opisu trasy – itinerer: Itinerer strzałkowy, zapisy z natury, constans realny
strzałkowy schematyczny azymutowy kątowy uproszczony ze znakami drogowymi
z sygnalizatorami świetlnymi opisowy „choinki realne” mapa turystyczna constans
Trudność imprezy pod względem nawigacyjnym (w skali 1: bardzo łatwa – 5: bardzo trudna): 2-3
Punkty kontroli przejazdu: zadania z trasy, znaki drogowe
Obiekt do zwiedzania: Muzeum Sił Powietrznych, Muzeum nietypowych rowerów
Materiały dostępne na stronie internetowej, lub w pliku .pdf : TAK
Test turystyczny: 20 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań (6BRD/4Med) – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Ilość prób sprawności SZ: 1 ( zamknięty teren)
Zakładane zadania dodatkowe: nie
*Ostateczne parametry imprezy mogą zostać uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.

8. Uczestnictwo:

wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka /regulaminy

9. Opłaty startowe

Pierwszy termin do 21 wrzesień 2021, 24:00
załoga AK Biała, 90 zł/załoga, inni 110 zł/ załoga
Drugi termin do 24 wrzesień 2021, 16:00
załoga Ak Biała, 100 zł/załoga, inni 120zł/ załoga
Osoba towarzysząca 40 zł
Przelew bankowy należy zrobić na konto ZO PZM Lublin
34 1500 1520 1215 2001 4255 0000 z dopiskiem (Uroki+ nazwisko kierowcy)
Potwierdzenie przelewu proszę przesłać wraz z wypełnionym formularzem zlecenia na adres mailowy organizatora:
turystyka@akbiala.pl.

10. Procedura zgłoszeń

Termin zgłoszenia: I termin 21 wrzesień 2021 godz 24:00
II termin 24 wrzesień 2021 godz 16:00
Formularz zgłoszeń dostępny na stronie:pzm.pl/zo/lublin
Pojemność trasy: 20 załóg

11. Numery startowe:

wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

12. Rozstrzyganie sporów:

wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

13. Inne postanowienia:

• Za niestosowanie się do uwag organizatorów i sędziów, niesportowe zachowanie, zmianę pojazdu lub składu
załogi – wykluczenie
• komunikowanie się załóg między sobą podczas trwania imprezy jest zabronione i podlega karze
• uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad dystansu społecznego

14. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec
uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
i zasad bezpiecznej jazdy.

Komandor Rajdu
06 09 2021 Bartłomiej Parafiniuk

DO POBRANIA

Zgłoszenie Uroki Lubelszczyzny
MSP
Komunikat Uroki Lubelszczyzny
Gołąb

MEDIA

Oficjalne wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1227262327722494/