„Uroki Lubelszczyzny 2019”
Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie zaprasza na XXI Rundę Turystyczno Samochodowych Mistrzostw Polski, Turystyczny Puchar Polski oraz III Runda Turystycznych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego.

1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy na zlecenie GKSPiT jest Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie siedzibą w Lublinie, ul. Prusa 8, 20-064 Lublin oraz Automobilklub Bialskopodlaski.
Kontakt e-mail: zarzad-okregowy.lublin@pzm.pl;
Tel. 723 112 200 – Monika Krysa – kierownik Biura ZO PZM Lublin.
Tel. 503 358 719 – Bartłomiej Parafiniuk

2. CEL IMPREZY
Poznanie uroków Lubelszczyzny. Trasa rajdu będzie prowadzić z Jabłonia przez Przewłokę do Parczewa. Uczestnicy zwiedzą muzeum Augusta Zamoyskiego jednego z wybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Celem imprezy jest również szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki samochodowej.

3. UCZESTNICTWO
Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności (zgodnie z komunikatem organizatora/regulaminem uzupełniającym), w tym opłaty startowej. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych, oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.

4. WPISOWE I ŚWIADCZENIA
Załoga zgłaszająca się na imprezę zobowiązana jest do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego na adres turystyka@akbiala.pl z dopiskiem „Uroki Lubelszczyzny” dokonania stosownej opłaty. W ramach opłaty startowej wchodzi otrzymanie materiałów rajdowych, bilety wstępu i przewodnika do zwiedzanych obiektów.
Opłata startowa wynosi:
40 PLN/ osoba – w terminie do 28 VIII 2019
50 PLN/ osoba – po 28 VIII 2019
Wpisowe należy wpłacać na konto Zarządu Okręgowego PZM, ul. Prusa 8, 20-064 Lublin.
Nr konta 34 1500 1520 1215 2001 4255 0000. W tytule przelewu należy wpisać „Uroki Lubelszczyzny + nazwisko kierowcy”.

5.BIURO RAJDU
Do dnia poprzedzającego imprezę wszelkie pytania i prośby o informacje można przesyłać na adres:
zarzad-okregowy.lublin@pzm.pl; tel. 723 112 200.
Biuro Rajdu w dniu imprezy usytuowane będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu, ul. Tokarskiej 2/3, GPS 51°43’19.2″N 23°05’21.0″E, a następnie Biuro przeniesie się na metę imprezy: Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24, GPS 51°38’23.2″N 22°53’51.0″E

6. PROGRAM IMPREZY I WŁADZE RAJDU
9:00 – przyjmowanie załóg- Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu ul Tokarskiej 2/3
9:45 – odprawa
10:00-11:00 – zwiedzanie
11:00 – start I etap
13:00 – start II etap
15:00 – obiad
16:00 zakończenie
Władze rajdu:
Komandor – Bartłomiej Parafiniuk,
Biuro rajdu – Monika Krysa,
Kierownik prób sprawnościowych – Grzegorz Piechowicz, Patryk Piechowicz
Kierownik trasy i obliczeń – Michał Parafiniuk

7. PUNKTACJA
Zgodna z regulaminem Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski – klasyfikacja wszystkich uczestników, oraz z Regulaminem Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego, w których będę klasyfikowani tylko załogi zrzeszone w klubach PZM z okręgu lubelskiego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, ich sprzętu, osób trzecich i ich mienia. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

Komandor Bartłomiej Parafiniuk

Wydarzenie na facebook-u: https://www.facebook.com/events/2909724009102844/

DO POBRANIA
Zgłoszenie Uroki Lubelszczyzny 2019
Komunikat Startowy Uroki Lubelszczyzny 2019
Plakat Uroki Lubelszczyzny 2019