Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na organizowany w dniu 15.07.2023 Super Sprint
4. runda Pucharu Okręgu Lubelskiego

INFORMACJE WSTĘPNE
Impreza odbędzie się w dniu 15.07.2023 r. Biuro imprezy w dniu imprezy na terenie Rynek Elizówka – Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn

Numer wizy  ……..  wydana przez OKSS PZM w Lublinie w dniu ………………. r.

PROGRAM IMPREZY

– Otwarcie listy zgłoszeń 22.06.2023
– Zakończenie zgłoszeń 12.07.2023
W dniu imprezy:
– Odbiór administracyjny godz. 12:00– 14:00
– Badanie kontrolne BK 1 godz. 12:00-14:00
– Odprawa uczestników godz. 14:40
– Start godz. 15:00
– Meta około godz. 20.00
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej godz. 20.30
– Opublikowanie końcowej klasyfikacji, dekoracja godz. 21.00

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe TYLKO PRZELEWEM na konto klubu (szczegóły w regulaminie)
W dniu imprezy brak zapisów.

Widzowie wstęp wolny

REJESTRACJA

Przez stronę internetową https://www.wyniki.online/?3051  i dołączyć potwierdzenie wpłaty w zakładce ’wpisowe’

lub

pobrać zgłoszenie na dole artykułu, wypełnić i przesłać do organizatora na adres kontakt@akbiala.pl razem z potwierdzeniem opłaty wpisowego (wysokość wpisowego w regulaminie)  do 12.07.2023. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 50, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Dyrektor Super Sprintu
Biała Podlaska, 20.06.2023r

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/4sE701uya

Do pobrania:

Regulamin Uzupełniający

Regulamin ramowy Amatorskich Imprez Sportowych

Zgłoszenie Super Sprint

Umowa użyczenia samochodu