Pogoń za Lisem – Rajd Turystyczny i Super Sprint EDIT 18.03.2022

 

Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza na organizowany w dniu 19.03 „Pogoń za lisem”.
W ramach imprezy odbędzie się: – Rajd Turystyczny będzie imprezą klubową. – Super Sprint będzie 1 Rundą Pucharu Prezesa Automobilklubu w Super Sprintach.
Przygotowane próby sportowe będą zaliczane zarówno do punktacji Rajdu Turystycznego i Super Sprintu.
Uczestnikiem Rajdu Turystycznego  jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym.
Uczestnikiem Super Sprintu jest kierowca, dopuszcza się udział pilota.
Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW. Uczestnicy będą klasyfikowani w rajdzie w zależności od dokonanego zgłoszenia wg regulaminu Rajdu Turystycznego i/lub regulaminu Super Sprint
W formularzu zgłoszeniowym proszę wybrać rodzaj klasyfikacji udziału. Jeżeli uczestnik ma zamiar uczestniczyć w Rajdzie Turystycznym oraz udział w SS – zaznacza dwa razy na TAK.