W związku z komunikatami Polskiego Związku Motorowego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska planowane w marcu imprezy Automobilklubu nie odbędą się.

Zarząd stowarzyszenia Automobilklub Bialskopodlaski

POGOŃ ZA LISEM
SPOTKANIE INTEGRACYJNE

ORGANIZATOR, RANGA

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Al. Jana Pawła II 7

DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Spotkanie integracyjne odbędzie się 14 marca 2020
Zbiórka o 13:00 przy Moto Bar ul. Północna 23

REGULAMIN, UCZESTNICY

Spotkanie integracyjne odbędzie się według regulaminu przedstawionego w dniu imprezy.

Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot oraz osoby towarzyszące) która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.

PROGRAM SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO

13:00 zbiórka i zapisy

13:30 odprawa

14:00 start

16:00 meta

16:30 rozdanie upominków

PUNKTACJA

Brak wizy PKP 100pkt

Fałszywa wiza PKP 60pkt

Błędna odpowiedź w teście turystycznym 50pkt

Błędna odpowiedź w teście BRD i PP 20pkt

Punktacja prób sprawnościowych:

# za każde 0,1 sekundy trwania próby                – 0,1 pkt. pomocniczych

# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka     – 5 punkty pomocnicze

# za błędny przejazd próby /niezgodny z

planem próby/, niewystartowanie do próby         – 200 punktów

# za przejechanie mety, falstart                             – po 5 pkt. Pomocniczych

#nie wystartowanie do próby   200pkt

Punktacja zadania specjalnego próba husarii

Punktacja jak próba Sz, dodatkowo: brak każdego krążka na mecie 50pkt

Zadanie specjalne alkogoogle

# za każde 0,1 sekundy trwania próby                – 0,1 pkt. pomocniczych

# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka     – 5 punkty pomocnicze

# za błędne przejście próby /niezgodny z

planem próby/, niewystartowanie do próby         – 50 punktów

# falstart  – po 5 pkt.

#nie wystartowanie do próby   50pkt

Zadanie specjalne 1kg=1pkt

Przekroczenie limitu spóźnień:

od 1 do 10 min, za każdą minutę 5pkt

od 11 do 45 min, za każdą minutę 10pkt

od 46 min , za odcinek na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień 10000pkt

Za przekroczenie na trasie Przepisów o Ruchu Drogowym, stwierdzone przez Organizatorów lub inne organy kontrolne, odnotowane w karcie drogowej lub protokole sędziowskim:

– przekroczenie prędkości o każdy 1km/h 10pkt

– pozostałe wykroczenia za każde wykroczenie 100pkt

– trzykrotne przekroczenie przepisów w rundzie 10000pkt

PUNKTY JAWNE

Start: Moto Bar

Meta: Kubiki

WŁADZE IMPREZY

Dyrektor spotkania integracyjnego Bartłomiej Parafiniuk 503 358 719

Próby sprawności Grzegorz Piechowicz

Komisja obliczeń Michał Parafiniuk

Biuro rajdu  sekretarka

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty  w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.

Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu spotkania integracyjnego i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.

DO POBRANIA

Regulamin – Pogoń za lisem 2020