Inauguracja i pierwsze zajęcia Szkoły Bezpiecznej Jazdy 2019